Read More

പഴുത്

ഉച്ചരിക്കാനാകാത്ത വാക്ക് പോലെ എന്‍റെയുള്ളിൽ എന്തോ പിടയ്ക്കുന്നുണ്ട്, നീയുറങ്ങുമ്പോൾ അരികിൽ ഉറങ്ങാതെയിരുന്ന് ഞാനതിനെ തുറന്ന് പറത്തിവിടുന്നതായി നിനച്ചിരിക്കും.. നിന്‍റെയുള്ളിലെ പഴുതുകൾ ഞാൻ തിരയുന്നുണ്ട്, എന്നെങ്കിലുമൊരിക്കലവയിലൊന്നിലൂടെ…
Read More

Mamihlapinatapai

A look shared by two people, each wishing that the other would initiate something that they both desire,…
Read More

Bird of Passion

Leave the lovely words unsaid; For another thought is fled From my dream-entangled mind. Bird of passion, unenshrined,…
Read More

അമൃതം

രാജാവ് കവിയായിരുന്നു,ഭാവനാവിലാസം കൊണ്ട് സമ്പന്നനും.രാജ്യത്തെ ഓരോ തൂണിനും തുരുമ്പിനുംകവിത തുളുമ്പുന്ന പേരിട്ടു രാജാവ് ആത്മനിർവൃതി കൊണ്ടു.പ്രജകൾക്കിടയിലേക്ക് ജീവനില്ലാത്തതെങ്കിലുംകവിതാമയമായ വാക്കുകളെകൃത്രിമ ചിറകുവച്ച് പറത്തിവിട്ടുഎന്നിട്ടും ‘വാക്കാണ്, അറിവാണ്…
Read More

Vulture Shock

The nagging sense that no matter how many days you spend exploring a foreign country, you never quite…
Read More

Midsummer

A feast celebrated on the day of your 26th birthday, which marks the point at which your youth…
Read More

Dialecstatic

Hearing a person with a thick accent pronounce a certain phrase—the Texan “cooler,” the South African “bastard,” the…
Read More

Inerrata

A kind of mistake you wouldn’t take back even if you could; the reluctance to disown a broken…