Read More

നിൻ്റെ നഗരത്തിൽ

നീയില്ലാത്തൊരു ദിവസം നിൻ്റെ നഗരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ രാത്രിയിലും പകലൊളിച്ചു പാർക്കുന്ന തെരുവുകളിലാവും ഞാൻ അലയുക നിൻ്റെ പഴയ വീടിനു മുന്നിൽ വഴിവിളക്കിനു കീഴെ പണ്ടത്തെ…
Read More

Quiet

‘Quiet: The power of introverts in a world that can’t stop talking’ by Susan Cain is a Kick-starter…
Read More

I Choose

I choose to live by choice, not by chance; to make changes, not excuses; to be motivated, not…