Read More

A Big Thank you!

Hi everyone, It has been an encouraging and gratifying journey so far having received all your support and…
Read More

Follow Us on WordPress

Wordket is a traditional blogging website which provides exquisite writing and reading experience for people with zeal and…
Read More

പരിസ്ഥിതിലോലം

വീടിനു ചുറ്റും ടൈൽ വിരിച്ച് മണ്ണ് കാണാതെ മനോഹരമാക്കി എലിമുതൽ ഉറുമ്പ് പാറ്റ വരെയുള്ള സകല ജീവികളെയും വിഷം വച്ചും തീവച്ചും ‘ഹിറ്റ്‌’ അടിച്ചും…
Read More

അയ്യങ്കാളിയുടെ പോരാട്ടം – ചരിത്രവും പശ്ചാത്തലവും : ഭാഗം 2

പൊതു വഴിയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള സമരം 1893 : പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും പോലും നടക്കാവുന്ന പൊതുവഴിയിലൂടെ പുലയരുൾപ്പടെയുള്ള സാധുക്കൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം. സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനു…
Read More

Follow Us on WordPress

Wordket is a traditional blogging website which provides exquisite writing and reading experience for people with zeal and…
Read More

അയ്യങ്കാളിയുടെ പോരാട്ടം – ചരിത്രവും പശ്ചാത്തലവും : ഭാഗം 1

മലയാള നാട്ടിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഉടമകളും നാടുവാഴികളുമായിരുന്ന ഒരു ജനതയെ അടിമകളാക്കുകയും തുടർന്ന് പൊതുവഴിയിൽ നടക്കുന്നതും, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും, വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും, പണിക്ക് അർഹമായ…
Read More

Follow Us on WordPress

Wordket is a traditional blogging website which provides exquisite writing and reading experience for people with zeal and…
Read More

Follow Us on WordPress

Wordket is a traditional blogging website which provides exquisite writing and reading experience for people with zeal and…
Read More

Follow Us on Instagram

Wordket is a traditional blogging website which provides exquisite writing and reading experience for people with zeal and…
Read More

Follow Us on WordPress

Wordket is a traditional blogging website which provides exquisite writing and reading experience for people with zeal and…
Read More

Follow Us on Instagram

Wordket is a traditional blogging website which provides exquisite writing and reading experience for people with zeal and…
Read More

Follow Us on Twitter

Wordket is a traditional blogging website which provides exquisite writing and reading experience for people with zeal and…