Do Not Go Gentle Into That Good Night

A couple of years ago I came across one of my favourite poems- ‘Do Not Go Gentle Into That Good Night’, by Dylan Thomas. The poem goes- Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rave at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Though wise…

It Could Be So Beautiful

It could be so beautiful if you’d just turn the page, but you’re stuck wondering why you’d rather stay in this melancholic rage. I know it’s cozy in here, and you’re afraid your new space won’t fit, but the words are faded, and you’re down to your last rip. I know it’s sad to say…

അക്ഷരങ്ങൾ

ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്. മനസ്സിൽ കിടന്നിങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ചൂടുപിടിക്കും. പിന്നെ ചെറിയ നീർകുമിളകൾ ആയിട്ട് അവ മുകളിലോട്ടു ചലിക്കും. അത് കുറച്ച് നേരംകൂടി അതുപോലെ വച്ചാൽ തിളച്ചുമറിയും. അകത്തുള്ളതെല്ലാം വെന്തു പാകപ്പെട്ടു പുറത്തേക്കു വരാൻ പരുവത്തിനാവും. പിന്നെ അവയെ പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നടക്കൂ. ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജന്മമെടുക്കുന്നതും ആ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടു മാത്രം ആണ്. അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം…